Home

Urządzenia fiskalne online

bezpieczne i sprawdzone na innych rynkach.
Zobacz

Idea zabezpieczeń finansowych

wdrożenie najlepszych rozwiązań finansowych.
Zobacz

Doradztwo ds. energii

optymalizacja kosztów zużycia energii, fotowoltaika.
Zobacz

Innowacyjny portal biznesowy

Innowacyjne spojrzenie na biznes.
Zobacz

Previous Next Oferujemy kasy i peryferia różnych producentów i dobieramy urządzenia do potrzeb naszych klientów. Współpraca z nami to także szerokie doradztwo dla firm w różnych dziedzinach, poparte wieloletnim doświadczeniem oraz licznymi

Meetfacestrading to biznesowa międzynarodowa platforma dla instytucji, przedsiębiorców i ich firm. Służąca do organizacji zakupów surowców, wyrobów i usług. Jest to profesjonalna wizytówka i reklama o nieograniczonym potencjale i obszarze działania. Nowe narzędzie

Zabezpieczenie przed utratą dochodu w następstwie nieszczęśliwych wypadków i chorób. Możliwość objęcia ochroną amatorskiego uprawiania sportów ekstremalnych m.in. skoki spadochronowe, jazda na motocyklu. W standardzie sumy ubezpieczenia do 10 000 000 zł, ale można

Inwalidztwo: to 29 opcji inwalidztwa , wypłata w przypadku gdy przyczyną ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w większości przypadków jest  poważne zachorowanie lub wypadek (rynek oferuje wypłatę przeważnie gdy zdarzenie jest wynikiem wyłącznie

Nowoczesny program oszczędnościowy z gwarancją kapitału. Rozwiązanie pozwala gromadzić środki przede wszystkim bezpiecznie i stopniowo bez konieczności śledzenia rynków finansowych. Ubezpieczenie oszczędnościowe zawiera w sobie sumę ubezpieczenia na życie (braK

Dane osobowe w firmie, nowa perspektywa zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i konsekwencje utraty danych. Odpowiedzialność cywilną za wyciek lub utratę danych. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej

Witam na Decido

Nazywam się Łukasz Kaczmarczyk i jestem założycielem portalu “Decido”. Specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań dedykowanych dla przedsiębiorstw i osób indywidualnych, w oparciu o dostępne produkty i usługi własne oraz swoich partnerów biznesowych. Od wielu lat pracuje samodzielnie w finansach, a zdobyte doświadczenie i kontakty pozwalają mi realizować się w różnych innych branżach. Myślę w kategoriach rozwiązywania problemów i staram się
w innowacyjny i przemyślany sposób reagować na potrzeby moich klientów. Zależy mi aby być cennym partnerem biznesowym, a nie tylko sprzedawcą.

“Decido”: jako najlepsza opcja dla Twoich decyzji, to sprawdzone usługi i produkty, które dedykowane są przedsiębiorcom i osobom indywidualnym. Ideą portalu jest edukacja i sprzedaż poprzez rzetelne przekazywanie wiedzy o produktach
i usługach w oparciu o pełną transparentność i wiedzę. Poprzez budowanie świadomości i odpowiedni przekaz informacji, podejmowane decyzje finansowe stają się prostsze i bardziej trafne. Oprócz własnej bazy propozycji, portal będzie przedstawiał usługi i produkty partnerów biznesowych oraz pośredniczył w transakcjach jako dodatkowy czynnik wspomagający proces podejmowania decyzji.