Home

Idea zabezpieczeń finansowych

wdrożenie najlepszych rozwiązań finansowych.
Zobacz

Innowacyjny portal biznesowy

Innowacyjne spojrzenie na biznes.
Zobacz

Doradztwo ds. energii

optymalizacja kosztów zużycia energii, fotowoltaika.
Zobacz

Urządzenia fiskalne online

bezpieczne i sprawdzone na innych rynkach.
Zobacz

Zabezpieczenie przed utratą dochodu w następstwie nieszczęśliwych wypadków i chorób. Możliwość objęcia ochroną amatorskiego uprawiania sportów ekstremalnych m.in. skoki spadochronowe, jazda na motocyklu. W standardzie sumy ubezpieczenia do 10 000 000 zł, ale można

Inwalidztwo: to 29 opcji inwalidztwa , wypłata w przypadku gdy przyczyną ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w większości przypadków jest  poważne zachorowanie lub wypadek (rynek oferuje wypłatę przeważnie gdy zdarzenie jest wynikiem wyłącznie

Dłuższy brak aktywności zawodowej w sytuacji, kiedy zawodzi zdrowie może znacząco obciążyć zasób domowego budżetu. Rozszerz zakres umowy podstawowej chroniącej Twoje życie o Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu

Meetfacestrading to biznesowa międzynarodowa platforma dla instytucji, przedsiębiorców i ich firm. Służąca do organizacji zakupów surowców, wyrobów i usług. Jest to profesjonalna wizytówka i reklama o nieograniczonym potencjale i obszarze działania. Nowe narzędzie

Ubezpieczenie oszczędnościowe Ubezpieczenie oszczędnościowe to: 2w1 Ubezpieczenie na życie  z możliwym całkowitym zwrotem składki Jest to także plan oszczędzania na wybrany cel w przyszłości. Ubezpieczenie oszczędnościowe  pozwoli Ci zgromadzić kapitał,

Nowoczesny program oszczędnościowy z gwarancją kapitału. Rozwiązanie pozwala gromadzić środki przede wszystkim bezpiecznie i stopniowo bez konieczności śledzenia rynków finansowych. Ubezpieczenie oszczędnościowe zawiera w sobie sumę ubezpieczenia na życie (brak

Witam na Decido

Nazywam się Łukasz Kaczmarczyk i jestem założycielem portalu “Decido”. Specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań dedykowanych dla przedsiębiorstw i osób indywidualnych, w oparciu o dostępne produkty i usługi własne oraz swoich partnerów biznesowych. Od wielu lat pracuje samodzielnie w finansach, a zdobyte doświadczenie i kontakty pozwalają mi realizować się w różnych innych branżach. Myślę w kategoriach rozwiązywania problemów i staram się
w innowacyjny i przemyślany sposób reagować na potrzeby moich klientów. Zależy mi aby być cennym partnerem biznesowym, a nie tylko sprzedawcą.

“Decido”: jako najlepsza opcja dla Twoich decyzji, to sprawdzone usługi i produkty, które dedykowane są przedsiębiorcom i osobom indywidualnym. Ideą portalu jest edukacja i sprzedaż poprzez rzetelne przekazywanie wiedzy o produktach
i usługach w oparciu o pełną transparentność i wiedzę. Poprzez budowanie świadomości i odpowiedni przekaz informacji, podejmowane decyzje finansowe stają się prostsze i bardziej trafne. Oprócz własnej bazy propozycji, portal będzie przedstawiał usługi i produkty partnerów biznesowych oraz pośredniczył w transakcjach jako dodatkowy czynnik wspomagający proces podejmowania decyzji.