Cyber: ochrona danych osobowych

Dane osobowe w firmie, nowa perspektywa zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i konsekwencje utraty danych. Odpowiedzialność cywilną za wyciek lub utratę danych. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie