PROGRAMY KAPITAŁOWE I OCHRONA DOCHODU

Nowoczesny program oszczędnościowy z gwarancją kapitału. Rozwiązanie pozwala gromadzić środki przede wszystkim bezpiecznie i stopniowo bez konieczności śledzenia rynków finansowych. Ubezpieczenie oszczędnościowe zawiera

Read more

Zabezpieczenie przed utratą dochodu w następstwie nieszczęśliwych wypadków i chorób. Możliwość objęcia ochroną amatorskiego uprawiania sportów ekstremalnych m.in. skoki spadochronowe, jazda na motocyklu. W standardzie sumy

Read more
Alternatywa PPK-finansowe benefity pracownicze

Innowacyjny program lojalnościowy – alternatywa dla  rządowych Pracowniczych Planów Kapitałowych  (PPK). Tworzenie więzi między firmą, a załogą, tym samy zatrzymanie pracownika

Read more
Oszczędzanie dla dziecka z gwarancjami i zabezpieczeniem

Nowoczesny program oszczędnościowy z rosnącą gwarancją kapitału. Rozwiązanie pozwala gromadzić środki przede wszystkim bezpiecznie i stopniowo bez konieczności śledzenia rynków finansowych. Ubezpieczenie oszczędnościowe

Read more
Bezpieczna alokacja i ubezpieczenie do 5 mln zł z gwarancją 100 % kapitału i poza masą spadkową

Ubezpieczenie oszczędnościowe na życie to połączenie ochrony ubezpieczeniowej i oszczędzania w jednym, prostym produkcie. Łączysz zabezpieczenie zgromadzonego kapitału z ubezpieczeniem na życie –  w przypadku śmierci

Read more