Alternatywa PPK-finansowe benefity pracownicze

Alternatywa PPK-finansowe benefity pracownicze

Innowacyjny program lojalnościowy – alternatywa dla  rządowych Pracowniczych Planów Kapitałowych  (PPK).

Tworzenie więzi między firmą, a załogą, tym samy zatrzymanie pracownika w firmie na minimum 5 lat.

 • pokrycie kosztów prywatnego leczenia w razie poważnego zachorowania * największa liczba jednostek chorobowych na rynku
 • wypłata świadczenia na wypadek śmierci dla bliskich na pokrycie zobowiązań
 • zgromadzenie oszczędności na dowolny cel z gwarancjami kapitału

3 w 1 – oszczędności, ubezpieczenie na życie , zabezpieczenie zdrowotne: unikalna konstrukcja podatkowa i prawna, rosnąca gwarancja kapitału , brak podatku przy wypłacie

 

Dla pracownika:

 • zabezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych
 • gromadzenie oszczędności z gwarancjami
 • indywidualny zakres
 • możliwość kontynuacji po zakończeniu współpracy

 

Dla pracodawcy:

 • składka to koszy uzyskania przychodu
 • dodatek do wynagrodzenia zwolniony ze składek ZUS
 • zwolnieni z konieczności zapłaty odprawy pośmiertnej
 • motywacja i lojalność pracowników

 

Nowoczesny program pracowniczy poprzez gwarancje kapitału i możliwość kontynuacji minimalizuje ryzyko straty środków , może wygenerować także zyski i towarzyszyć nam nie jeden dzień czy miesiąc – a całe życie. Indywidualny program to także możliwość dopasowania
do potrzeb pracownika w każdym momencie trwania . Może stać się indywidualnym programem zabezpieczając zdrowie, oszczędności i plany na przyszłość.

 

 

 

Start Improving Your Business Today!