Bezpieczna alokacja i ubezpieczenie do 5 mln zł z gwarancją 100 % kapitału i poza masą spadkową

Bezpieczna alokacja i ubezpieczenie do 5 mln zł z gwarancją 100 % kapitału i poza masą spadkową

Ubezpieczenie oszczędnościowe na życie to połączenie ochrony ubezpieczeniowej
i oszczędzania w jednym, prostym produkcie. Łączysz zabezpieczenie zgromadzonego kapitału z ubezpieczeniem na życie –  w przypadku śmierci Twoi bliscy otrzymają świadczenie ubezpieczeniowe już od pierwszego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia. Dodatkowo jesteś ubezpieczony w przedziale od 10 %-30 % na wyższą kwotę niż wszystkie środki należne do wpłaty w produkcie. Z czasem ubezpieczenie na życie rośnie , bez oceny ryzyka.

Jest to najlepsze rozwiązanie na rynku aby ubezpieczyć swoje pieniądze bez ryzyka straty, z możliwością wygenerowania zysków. Produkt na każdy czas, bez względu na sytuację rynkową. Dobra opcja na bezpieczne przechowania kapitału.


Bezpieczeństwo Twojego kapitału:

  • gwarancja zwrotu wpłaconych składek – jeśli zdecydujesz się przed zawarciem umowy na opcję gwarancji zwrotu wpłaconych składek, będziesz mieć pewność, że na koniec ustalonego w umowie okresu ubezpieczenia otrzymasz kwotę nie niższą niż suma wszystkich składek wpłaconych w okresie ich opłacania,
  • gwarantowana wartość wykupu w razie rezygnacji z umowy – jeżeli sytuacja życiowa zmusi Cię do rezygnacji z ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki zawarłeś z nami umowę, gwarantujemy Ci wypłatę kwoty, która będzie co najmniej taka, jaka podana jest w Twojej polisie.
  • premie roczne – wszystkie przyznane premie roczne będą wypłacone w przypadku dożycia do końca okresu umowy lub śmierci Ubezpieczonego, a jeśli zrezygnujesz z umowy, wypłacona zostanie wskazana w polisie część  dotychczas przyznanych premii rocznych,
  • rozważna strategia lokowania środków i możliwość otrzymania premii – Prudential stara się powiększyć kwotę, którą otrzymasz na koniec umowy poprzez lokowanie nie mniej niż 70% środków w obligacje Skarbu Państwa Polskiego lub inne obligacje o wysokiej wiarygodności podmiotu, który je wystawił. Pozostałą część ulokujemy w inne instrumenty finansowe.
   W konsekwencji tego masz  możliwość otrzymania premii rocznych oraz premii końcowej, które powiększą kwotę wypłacaną na koniec umowy.
 • Informacje prawno-podatkowe:
  • pieniądze, które otrzymasz na koniec umowy, nie będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych,
  • w przypadku śmierci Ubezpieczonego, świadczenie z tytułu umowy nie będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn,
  • możesz przekazać prawo do swoich pieniędzy wedle uznania, bo nie ogranicza Cię kolejność wskazana w przepisach dotyczących dziedziczenia.