Ochrona ubezpieczeniowe sportowców

Ochrona ubezpieczeniowe sportowców
Rozwiązania  dla sportowców
W programie przygotowanym na polski rynek wykorzystano najlepsze praktyki
w zakresie ubezpieczeń dla sportowców.  Na jego zakres składają się trzy
ważne – z punktu widzenia zawodnika – świadczenia.
Całkowita trwała niezdolność wywołana wypadkiem lub chorobą
Do wypłaty dochodzi w sytuacji kiedy sportowiec nie ma szans na powrót do zdrowia i dalszego kontynuowania kariery. Wysokość wypłaty uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia rocznego jakie otrzymuje zawodnik i stanowi jego krotność dochodząc do kwoty 10 mln zł.
Całkowita okresowa niezdolność wywołana wypadkiem lub chorobą
Do wypłaty dochodzi w sytuacji kiedy sportowiec po urazie lub z powodu choroby
wyłączony jest czasowo z możliwości uprawiania swojej dyscypliny i zarobkowania.
Świadczenie wypłacane jest wówczas za każdy miesiąc niezdolności i uzależnione
jest od wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia jakie otrzymuje zawodnik
dochodząc do kwoty 50 tyś zł miesięcznie.
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie to otrzymują wskazane przez sportowca osoby po jego śmierci wywołanej wypadkiem. Wysokość wypłaty uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia
rocznego jakie otrzymywał zawodnik i stanowi jego krotność dochodząc do kwoty 10 mln.
Dla kogo

Sportowcy zawodowo uprawiający następujące dyscypliny sportu:

 • – Piłka nożna
 • – Piłka siatkowa
 • – Piłka ręczna
 • – Piłka koszykowa
 • – Sport żużlowy
 • – Kolarstwo
 • – Fitness
 • – Lekkoatletyka
  • Biegi: sprinty (biegi krótkie), biegi średnie, biegi długie, biegi przez płotki
  • Rzuty: pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut młotem, rzut dyskiem
  • Skoki: skok w dal, trójskok, skok wzwyż, skok o tyczce
  • Wieloboje: triathlon, pięciobój nowoczesny
 • – Wybrane sztuki walki: yoga, tai chi (taijiquan), banguzahng, yin fu, kyodo (japońskie łucznictwo), wing chun, wushu/gungfu, xingyiquan, aikido, busihidokan, capoeira, daito ryu aiki-jujustu, hapkido, hwa rang do, judo, jujutsu, karate, kendo, kempo (ryukyu), krav maga, ross, sambo, tae kwon do
Zakres ochrony
 • świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku
 • świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
Limity
 • Do 10 milionów złotych
 • Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do dochodów Ubezpieczonego. Maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od dochodów osiągniętych przez Ubezpieczonego osobiście z tytułu zawodowego uprawiania dyscypliny sportu wskazanej w polisie, w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia.
Zalety
 • Światowy standard ochrony  dostępny dla polskich zawodowych sportowców
 • Cały proces zawarcia i wykonania umowy realizowany w Polsce