Pobyt w szpitalu i operacje (dzieci i dorośli)

Dłuższy brak aktywności zawodowej w sytuacji, kiedy zawodzi zdrowie może znacząco obciążyć zasób domowego budżetu. Rozszerz zakres umowy podstawowej chroniącej Twoje życie o Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji. Środki z ubezpieczenia zapewnią Tobie i Twojej rodzinie finansowe wsparcie w sytuacji mniejszych lub bardziej poważnych problemów zdrowotnych.

Ochrona za granicą – pobyt w szpitalu lub operacja, które były następstwem nieszczęśliwego wypadku są objęte zakresem ochrony na całym świecie.

Możliwość wypłaty kilku świadczeń – łączna suma wszystkich świadczeń, jakie mogą zostać wypłacone w okresie ubezpieczenia to aż 600% sumy ubezpieczenia.

Świadczenia dodatkowe – w przypadku długiego pobytu w szpitalu (powyżej 21 dni) lub najbardziej skomplikowanych operacji (klasa pierwsza wskazana w OWU) otrzymujesz dodatkowe 10% sumy ubezpieczenia.

Wysoki poziom ochrony – maksymalne świadczenie za jeden pobyt w szpitalu wynosi 184% sumy ubezpieczenia.

Wsparcie finansowe – ubezpieczenie dodatkowe zapewni wsparcie finansowe, które pozwoli na pokrycie kosztów zakupu leków, sfinansowanie kosztów prywatnych konsultacji lekarskich, rehabilitacji czy zakup produktów ortopedycznych.

Elastyczny zakres sumy ubezpieczenia – sam decydujesz o wysokości sumy ubezpieczenia w przedziale od 10 000 do 50 000 zł. W przypadku Pakietu zdrowotnego(1) to aż 55 000 zł.

Stabilność finansowa – pokrycie luki budżetowej, gdy podczas pobytu w szpitalu masz mniejsze dochody lub, co ważniejsze, gdy nie masz ich wcale (jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą).

Szeroki zakres ochrony – ubezpieczenie dodatkowe zapewnia wsparcie finansowe w przypadku pobytu w szpitalu lub operacji w ramach ponad 200 procedur (operacji i zabiegów).

Ubezpieczenie na długie lata – umowa może być zawarta dla osoby w wieku od 16 lat i być odnawiana co 5 lat, aż do osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku 70 lat.

 

Cechy ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji.

Czas trwania umowy

Umowa jest zawierana na 5 lat i następnie, co 5 lat może być odnawiana. Przed zakończeniem okresu ubezpieczenia możemy zaproponować Ci ponowne zawarcie umowy. Przy takiej kontynuacji ochrony powtórna ocena Twojego stanu zdrowia nie będzie konieczna.

Wysokość świadczeń w przypadku pobytu w szpitalu

1. W przypadku pobytu w szpitalu, trwającego od 4 do 30 dni, wypłacimy Ci 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień przebywania w szpitalu.

Oznacza to, że przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł wypłacimy 200 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu.

2. Przy dłuższych pobytach w szpitalu, trwających 31 dni i dłużej, zapłacimy:

  • ​1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień przebywania w szpitalu od 1. do 30. dnia oraz
  • 2% sumy ubezpieczenia za każdy dzień od 31. dnia pobytu.

Oznacza to, że przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł wypłacimy 200 zł x 30, czyli 6000 zł za pierwsze 30 dni i 400 zł za każdy dzień od 31. dnia pobytu.

3. Jeżeli w trakcie pobytu w szpitalu byłeś poddany leczeniu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), za każdy dzień pobytu na OIOM zapłacimy dodatkowo 1% sumy ubezpieczenia. Abyśmy mogli wypłacić Ci świadczenie Twój pobyt w szpitalu musi trwać min. 4 dni.

4. Oprócz powyższych świadczeń otrzymasz od Prudential dodatkowe 10% sumy ubezpieczenia, jeżeli Twój pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 21 dni.

Oznacza to, że przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł wypłacimy Ci dodatkowo 2000 zł.

Maksymalne świadczenie możliwe do wypłaty w przypadku jednego pobytu w szpitalu to aż 92 000 zł (184% sumy ubezpieczenia). W przypadku osób posiadających Pakiet zdrowotny maksymalna kwota świadczenia to aż 101 200 zł. Kwota świadczenia zależy od sumy ubezpieczenia.

Wysokość świadczeń z tytułu operacji

W przypadku przeprowadzenia operacji wypłacimy świadczenie zgodnie z klasą operacji wskazaną w OWU. Wypłata świadczenia następuje niezależnie od długości pobytu w szpitalu. W trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej możliwa jest wielokrotna wypłata świadczenia ubezpieczeniowego, nawet w przypadku ponownego przeprowadzenia tej samej operacji.

Maksymalne świadczenie możliwe do wypłaty w przypadku jednej operacji to 100% sumy ubezpieczenia (do 50 000 zł). W przypadku osób posiadających Pakiet zdrowotny maksymalna kwota świadczenia wzrasta aż do 55 000 zł.

Oprócz powyższego świadczenia otrzymasz od Prudential dodatkowe 10% sumy ubezpieczenia, jeżeli zostanie u Ciebie przeprowadzona operacja z klasy 1 (klasa wskazana w OWU).

Oznacza to, że przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł wypłacimy Ci dodatkowo 2000 zł (oprócz 20 000 zł za operację).

Maksymalne świadczenie z tytułu umowy

Maksymalne możliwe do otrzymania świadczenie z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji to aż 600% sumy ubezpieczenia. Wypłacona kwota może osiągnąć wysokość 300 000 zł (w zależności od sumy ubezpieczenia). W przypadku osób posiadających Pakiet zdrowotny maksymalna kwota świadczenia wzrasta aż do 330 000 zł.

Ciągłość ubezpieczenia

Ubezpieczenie nie wygasa w przypadku wypłaty pojedynczego świadczenia. Oznacza to, że możesz otrzymać wielokrotną wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, nawet w przypadku tej samej operacji przeprowadzonej w innym terminie, lecz w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej. Umowa wygasa dopiero, gdy suma świadczeń wypłaconych w tym samym okresie ubezpieczenia osiągnie limit 600% sumy ubezpieczenia.

Elastyczność

W zakresie umowy dodatkowej, operacje oraz zabiegi zostały podzielone na pięć klas z określoną wysokością świadczenia tj. 10, 25, 50, 75 lub 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w związku z przeprowadzeniem operacji przewidującej wypłatę 100% sumy ubezpieczenia, umowa nie wygasa.

Sprawdź, o jakich kosztach warto myśleć wykorzystując środki z Twojej polisy ubezpieczeniowej.

Według statystyk w 2016 roku z leczenia stacjonarnego na oddziałach szpitalnych skorzystało blisko 8,5 mln osób (1). Pobyt w szpitalu oznacza utrudnienia i obciążenia w wielu aspektach życia, również w wymiarze finansowym.

Z badań wynika, że 63% (2) środków pochodzących z polisy na życie Polak chce przeznaczyć na pokrycie samych kosztów leczenia. Nie bierze jednak pod uwagę kosztów wynikających z potrzeby przeorganizowania życia na czas pobytu w szpitalu

 

  • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu dziecka w szpitalu lub operacji
    Ubezpieczenie dodatkowe daje ochronę na wypadek utraty zdrowia Twojego dziecka, pozwala spokojnie patrzeć w przyszłość i w przypadku problemów zdrowotnych skupić się na leczeniu, a nie na tym skąd wziąć na to pieniądze. Świadczeniem z tytułu tej umowy możesz pokryć lukę budżetową powstałą w wyniku braku aktywności zawodowej – gdy przebywasz na zwolnieniu lekarskim lub przerywasz funkcjonowanie działalności gospodarczej.

Szczegóły dotyczące Ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu dziecka w szpitalu lub operacji.

Wsparcie finansowe – pokrycie dodatkowych wydatków związanych z opieką nad dzieckiem. Nieprzewidziane koszty to m.in. koszt noclegów, dojazdów, opieki pielęgniarki, korepetycji dla dziecka, pokrycie kosztów rehabilitacji, prywatnych wizyt lekarskich, zakup leków czy produktów ortopedycznych.

Szeroki zakres ochrony – ubezpieczenie dodatkowe zapewni wsparcie finansowe w przypadku pobytu w szpitalu lub operacji w ramach ponad 100 procedur (operacji i zabiegów).

Ochrona za granicą – pobyt w szpitalu lub operacja, które były następstwem nieszczęśliwego wypadku są objęte zakresem ochrony na całym świecie.

Elastyczny zakres sumy ubezpieczenia – sam decydujesz o wysokości sumy ubezpieczenia w przedziale od 10 000 zł do 30 000 zł.

Wysoki poziom ochrony – maksymalne świadczenie za jeden pobyt w szpitalu wynosi 184% sumy ubezpieczenia.

Możliwość wypłaty kilku świadczeń – łączna suma wszystkich świadczeń wypłaconych w okresie ubezpieczenia to aż 600% sumy ubezpieczenia.

Świadczenia dodatkowe – w przypadku długiego pobytu w szpitalu (powyżej 21 dni) lub najbardziej skomplikowanych operacji (klasa pierwsza wskazana w OWU) otrzymujesz dodatkowe 10% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na długie lata – umowa może być zawarta dla dziecka, które ukończyło 1 rok życia i może być odnawiana co 5 lat, aż do osiągnięcia przez dziecko 18 lat.

Najlepsza opcja na rynku !