Ochrona od utraty dochodu + dodatkowe opcje dla branży medycznej

Zabezpieczenie przed utratą dochodu w następstwie nieszczęśliwych wypadków i chorób. Możliwość objęcia ochroną amatorskiego uprawiania sportów ekstremalnych m.in. skoki spadochronowe, jazda na motocyklu. W standardzie sumy ubezpieczenia do 10 000 000 , ale można też więcej.

Ryzyka główne : całkowita okresowa niezdolność do pracy w wyniku NNW (możliwość rozszerzenia zakresu o choroby) , całkowita trwała niezdolność do pracy w wyniku NW (możliwość rozszerzenia zakresu o choroby), śmierć w wyniku NNW, inwalidztwo w wyniku NNW (tabela otwarta uszczerbków, rozpatrywany każdy przypadek nawet z dostępnej  poza listy) .

 

 Ubezpieczenie całkowitej okresowej niezdolności do pracy (NW + choroba):


Podtrzymanie dochodu w sytuacji całkowitej okresowej niezdolności do zarobkowania.  Począwszy od 15 dnia (wypadek) lub 22 dnia (choroba) : (względu na COVID 19 okres został wydłużony do 30 dni) – tzw. minimalny okres wyczekiwania . Osoby na etacie – okres wyczekiwania  180 dni. (pierwsze 6 m/c świadczenie z ZUS)

 • Wypłacane przez okres min. 24 miesięcy lub 36, 48, 60 miesięcy niezdolności do pracy – tzw. okres odszkodowawczy
 • Wiek wstępu: do 65 roku życia
 • Wszystkie choroby z wyjątkiem umysłowych, psychicznych, depresji i HIV
 • Brak ankiety medycznej: ważne wyłączenie pre-ex (pre-existing conditions)Choroba Ubezpieczonego lub uszkodzenie ciała, albo ich następstwa, które przed zawarciem Umowy ubezpieczenia były przedmiotem konsultacji lekarskiej lub leczenia pod nadzorem lekarza, albo powodowały objawy, z którymi Ubezpieczony powinien był zgłosić się do lekarza, za wyjątkiem stanów uzgodnionych z Ubezpieczycielem i jednoznacznie potwierdzonych w Umowie ubezpieczenia

Ubezpieczenie całkowitej trwałej niezdolności do pracy (NW + choroba)


 • Max. 10 000 000 zł, jednak nie więcej niż 10 krotność rocznych przychodów klienta
 • Przychody z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy
 • Generowanie osobiście przez ubezpieczonego zawodzie wskazanym w polisie
 • Niezdolność do pracy w konkretnym zawodzie (można pracować w innych zawodach)
 • Wszystkie choroby z wyjątkiem umysłowych, psychicznych, depresji i HIV
 • Wiek wstępu: do 65 roku życias

Ubezpieczenie inwalidztwa w wyniku NW


 •  Szersza definicja inwalidztwa: również utrata organu lub jego funkcji
 • tzw. tabela otwarta inwalidztwa…wykraczająca poza standardową tabelę świadczeń stałych

 • Wiek wstępu: 16 – 80 lat

 

Bezpieczeństwo dzięki klauzulom dodatkowym


 Zasiłek pogrzebowy:max. limit do 25 000 zł.  Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego w wyniku NNW.

 • Refundacja kosztów przystosowania do życianiepełnosprawności:Obejmuje m.in. koszty przystosowania mieszkania, domu, samochodu czy zakup wózka inwalidzkiego i protez. (max. limit do 200 000 zł)
 • Trwałe uszczerbki na zdrowiu:  Obejmuje inne niż inwalidztwo uszczerbki np. złamania, naderwania mięśni, poparzenia. Wypłata w systemie % za %( limit 5% sumy głównej ubezpieczenia)
 • Dzienne świadczenie szpitalne i rekonwalescencja w domu. Wypłata od 4 dnia pobytu do max. 180 dni. Okres wypłaty za rekonwalescencję w domu = okres wypłaty za szpital.
  (max. 500 zł za dzień)
 • Refundacja kosztów medycznych: Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji  uzasadnionych z medycznego punktu widzenia po NNW (max. limit 10 000 zł)

 

Przykłady wypłaty świadczeń:


 

 • Lekarz chirurg  plastyczny, 50 lat, posiadający własną klinikę, uraz barku spowodował 2 miesięczna przerwę w zarobkowaniu. Po analizie dokumentacji medycznej, jak i wyjaśnień o które wystąpił Ubezpieczyciel, w sumie wypłacono 48 tys. zł.
 • Marynarz, starszy oficer, lat 34. W wyniku zbiegania ze schodów podczas fałszywego alarmu pożarowego na statku zerwania wiązadeł kolana. Proces leczenia i rehabilitacji spowodował całkowitą okresową niezdolność  do pracy przez okres 8 miesięcy – w tego tytułu otrzymał wypłatę ponad 70 tys. zł.
 • Przedstawiciel handlowy, lat 31. W wyniku wypadku komunikacyjnego (dzień po zawarciu ubezpieczenia!) doznała złamania prawej stopy uniemożliwiającego jej poruszanie i prowadzenie samochodu. Po analizie charakteru urazu w kontekście możliwości wykonywania przez Ubezpieczonego jego zawodu nastąpiła wypłata świadczenia w kwocie 24 750 zł.
 • Lekarz, choroby wewnętrzne, Kobieta ur. 1965  (złośliwy rak lewej piersi, profilaktyczne wycięcie jajników i macicy jako powikłanie po-nowotworowe,Świadczenia od 03.02.2015 przez 16 miesięcy,wypłaty ok. 110 000 zł
 • Spawacz, Mężczyzna, ur. 1971, złośliwy rak wątroby, świadczenia od września 2015,  wypłaty do tej pory ok. 100 000 zł
  potencjalnie kolejne 130 000 zł oraz potencjalnie dopłata 60 000 zł za CTNP

Przykładów jest więcej …

Zapraszam na spotkanie !