Poważne zachorowania i inwalidztwo

 

Inwalidztwo: to 29 opcji inwalidztwa , wypłata w przypadku gdy przyczyną ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w większości przypadków jest  poważne zachorowanie lub wypadek (rynek oferuje wypłatę przeważnie gdy zdarzenie jest wynikiem wyłącznie wypadku). Umowa to uzupełnienie do katalogu, poważnego zachorowania oraz pobytu w szpitalu  i operacji, intensywna opieka trwająca powyżej 5 dni i duże kwoty sum ubezpieczenia.


Poważne zachorowanie:  to największy katalog przypadków poważnych zachorowań dostępny na rynku, wypłata do 350 % sumy ubezpieczenia, wypłaty w różnych stadiach
choroby (nie tylko zaawansowane stany krytyczne): różne stadia udaru, zawału, oparzeń, nowotwory nieinwazyjne, nowotwory jelita.  Najlepsza definicja na rynku nowotworu złośliwego, umowa odnawiana co 5 lat bez badania ryzyka ubezpieczeniowego klienta i jego wieku, konsultacje w najlepszych klinikach na świecie , wypłata kiedy wynikiem zdarzenia jest choroba, ale także wypadek !


Opcje ochrony zdrowia  można poszerzyć w umowie ochrona dochodu , pobyt w szpitalu i operacje, niezdolność okresowa i trwała do pracy- tak samo katalog lżejszych i ciężkich uszczerbków na zdrowiu.

Dowiedz się więcej ...